Course Content
Velkommen
0/1
Start
Denne blok indeholder det fundamentale jeg mener du bør vide når du gerne vil ændre din livsstil, samt udvikle dig som person. Her finder du også informationen om hvordan True North fællesskabet fungerer, samt den generelle information om Telegram, Zoom og Train Heroic.
0/6
Vejrtrækning
Livets kilde… … vejrtrækning. Uden det, så er det lige meget, hvordan god din kost, træning, mentale styrke eller krop er.
0/4
True North 57° 9° – Keep it simple!
About Lesson

HVAD GØR DIG GLAD?

Jeg har nydt godt af stille mig selv spørgsmålet “hvad gør dig glad?”

Min liste ser sådan her ud:

Frihed
Passion
Familie
Økonomisk uafhængighed
Anerkendelse

Jeg sætter enorm værdi i at have frihed. Frihed for mig betyder at jeg selv bestemmer, hvilke ting jeg beskæftiger mig med. At jeg er uafhængig og kan følge min intuition og passion. Jeg lever for at mærke min indre ild, passionen, som driver mig.

Min familie er min klippe og min datter min livsnerve! Materielle ting siger mig ikke meget, men økonomisk uafhængighed er en vigtig hjørnesten, for at jeg kan udleve ovenstående til fulde!
Jeg er meget bevidst om at jeg er vokset som atlet! Det betyder også at jeg altid forsøger at præstere og opnå mere end det “almindelige”. I høj grad for mig selv, men selvfølgelig også at få anerkendelse, specielt fra de mennesker jeg ser op til og har i min inderkreds.

Mit liv som elitær atlet har medført et liv som del af en ensomme stamme. De fleste mennesker jeg, igennem 14 år, havde brugt hundredvis af timer sammen med, forsvandt pludselig den dag jeg stoppede min boksekarriere. Det var enormt skræmmende. Men det viste mig også hvem der virkelig var min inderkreds, som var der på grund af mig, og ikke på grund af eksterne faktorer! 

Det er ikke fordi at de andre fravalgte mig, men i og med at jeg trådte ud af den fysiske tilstedeværelse, så frafaldt den mentale hukommelse!

Jeg er overbevist om at det i 90% af tilfældene er et bevidst valg “out of sight, out of mind”. 

Jeg indtrådte i nye omgivelser, hvilket har medført nye bekendtskaber – rigtigt gode bekendtskaber!

Til forskel fra tiden, hvor vi levede i stammer, har vi i dag mange flere forskellige mennesker i vores liv. Det er selvfølgelig blandt andet på grund af øget mulighed for at rejse, befolkningstætheden i moderne byer og ikke mindst internettet!

Det sjove, og tankevækkende er, at til trods for større omgangskreds, desto færre har vi, som oftest, i den inderste kreds!

Kender du dine værdier?

Ved du hvem der er i din “inner circle”?

God fornøjelse

Torben Keller

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found